Skolēnu ''Lunch'' Silene Resort & SPA

Paldies visiem, kas piedalījās! Lai zināšanām bagāts Jaunais mācību gads!